PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora
Logo VB

Funkcja Sin


Funkcja Sin zwraca wartość funkcji Sinus podanego kąta.

Składnia funkcji Sin:

Sin(Wartość)

Argument Wartość jest wymagany. Może być typu Double lub dowolnym wyrażeniem numerycznym określającym kąt w radianach.

Zakres wyników funkcji Sin: -1 do 1.

Aby przeliczyć stopnie na radiany należy pomnożyć liczbę stopni przez (pi/180).
Aby przeliczyć radiany na stopnie należy pomnożyć liczbę radianów przez (180/pi).
Pi jest stałą matematyczną o wartości 3.1415926535897932.

Funkcja Sin pobiera wartość kąta i zwraca stosunek długości dwóch boków trójkąta prostokątnego.
Stosunek ten to długość przyprostokątnej przeciwległej do kąta podzielonej przez długość przeciwprostokątnej.

Przykład użycia funkcji Sin:

Dim varWynik As Variant
varWynik=Sin(90*3.415926535898/180)  'obliczenie sinusa kąta 90 stopni

(Zmienne i typy zmiennych zostały opisane w innych częściach kursu.)


na górę strony...


Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora