STANDARD
ADDITIONAL
WIN32
SYSTEM
DIALOGS
WIN 3.1
SAMPLES
ACTIVEXPaleta ADDITIONAL

BitBtn - Komponent wizualny. Jest to element bardzo podobny do komponentu klasy TButton, z tą różnicą, że możliwe jest wyświetlanie na nim oprócz tekstu również bitmapy. We właściwości Kind możemy określić standardowe napisy i ikonki wyświetlane na tym przycisku. Możemy również sami dostosować nasz przycisk pod względem graficznym (właściwość Glyph).


SpeedButton - Komponent wizualny. Kolejny rodzaj przycisku, jakie oferuje nam Delphi. Posiada kilka istotnych różnic w stosunku do przycisków klasy TBitBtn ora TButton, ale ogólnie mówiąc, zasada jego działania jest taka sama. Jest bardzo często wykorzystywany do tworzenia przycisków, znajdujących się na paskach narzędzi.


MaskEdit - Komponent wizualny. Komponet ten, posiada jedną bardzo interesującą cechę. Pisząc programy niejednokrotnie spotkacie się z np. problemem jednolitego formatu wprowadzania danych (przykładowo daty w formacie DD-MM-RRRR). Korzystając z usług komponentu klasy TMaskEdit, możemy bez trudu poradzić sobie z tym kłopotem. Definując odpowiednią maskę (format) wprowadzanych danych, element ten nie pozwoli na wprowadzenie innego ciągu. Podobnie można definiować, czy wpisywane wartości mogą być cyframi itd. Znaczna większość (a może i pozostałe) właściwości jakie EditMask oferuje, są takie same jak w komponencie klasy TEdit.


StringGrid - Komponent wizualny. Zapewne wielu z Was korzystało już z Excela. Nasz omawiany komponent jest siatką, dzięki której możemy, podobnie jak w Excelu, jakiekolwiek dane przechowywać na ekranie w postaci tabelarycznej.


DrawGrid - Komponent wizualny. Właściwości tego komponentu praktycznie nie różnią się od właściwości TStringGrid. Element ten posiada jednak wiele dodatkowych metod w stosunku do pierwszego. Przede wszystkim jego zastosoawniem jest przechowywanie w komórkach tabeli elementów bardziej skomplikowanych niż ciągi znaków.


Image - Komponent wizualny. Jest to powszechnie wykorzystywany komponent w celu przedstawienia grafiki rastrowej w swoim programie. Najczęściej wykorzystuje się go (przynajmniej tak mi się wydaje), przy tworzeniu okienka informacyjnego O programie. Z reguły informatycy wstawiają tam logo firmy, tło itp. Dostępne formaty obrazów to: jpg, jpeg, bmp, ico, emf oraz wmf.


Shape - Komponent wizualny. Jeden z komponentów upiększających naszą stronę pod względem graficznym. Osobiście jeszcze nigdy go nie wykorzystałem, ale może wreszcie przyjdzie na Shape'a pora. Z najważniejszych właściwości możemy wymienić te, dzięki którym nasz Shape zmienia swój shape. Dodatkowo możemy kombinować z wypełnieniem i kolorami.


Bevel - Komponent wizualny. Kolejny "upiększacz" programów. Dzięki niemu możemy wspaniale rozgraniczać rozmieszczenie elementów na naszej formatce. Może przyjmować różne formy - może być linią z lewej strony obszaru, z prawej strony, od góry itd. Można powiedzieć, że efekty wizualne i estetyczne przy użyciu tego komponentu są bardzo wysokie. Polecam.


ScrollBox


DO GÓRY