Wstęp Klawiszologia Funkcje Matematyka Baza danych Tabele przestawne Zamknij okno

Wykresy w Excel'u

Tworzenie wykresu
Wykresy są bardzo atrakcyjne pod względem wizualnym, ponieważ pozwalają użytkownikom w łatwy sposób porównywać dane, wzorce i trendy. Na przykład, zamiast analizować dane umieszczone w kilku kolumnach arkusza, jednym spojrzeniem na wykres można od razu oszacować, czy w danym kwartale wartość sprzedaży wzrosła czy zmalała, czy też porównać, jak aktualna wartość sprzedaży ma się do projektowanej na przyszłość wartości sprzedaży.
Wykres można utworzyć na aktualnym arkuszu, względnie potraktować wykres jako obiekt osadzony w tym arkuszu. Wykres można też opublikować na stronie sieci Web. Aby utworzyć wykres, musisz najpierw wprowadzić do arkusza dane dla tego wykresu. Następnie należy zaznaczyć te dane i, używając kreatora wykresów, wybrać typ wykresu i inne opcje konfigurujące wykres.
Na tej stronie znajdziesz opis typów wykresów i wskazówki, kiedy można i należy każdy z nich stosować.

| Wykresy warstwowe | Wykres kolumnowy | Wykres słupkowy | Wykres liniowy | Wykres kołowy | Wykres pierścieniowy | Wykres giełdowy | Wykres punktowy (XY): | Wykres bąbelkowy | Wykres radarowy | Wykres powierzchniowy | Wykresy 3-D |

Wykres warstwowy Wykresy warstwowe:

Wykres kolumnowy Wykres kolumnowy: Skumulowane wykresy kolumnowe:

Wykres słupkowy Wykres słupkowy: Skumulowane wykresy słupkowe:
pokazują zależności zachodzące między indywidualnymi elementami i całością.

Wykres liniowy Wykres liniowy:
pokazuje linie trendu, wyświetlając je w równych odstępach.

Wykres kołowy Wykres kołowy:
Wykres kołowy Aby lepiej uwidocznić niewielkie wycinki, można je zgrupować w wykresie kołowym jako 1 element, a następnie rozbić go na poszczególne części i wyświetlić w mniejszym wykresie kołowym lub w wykresie słupkowym, towarzyszącym głównemu wykresowi.

Wykres pierścieniowy Wykres pierścieniowy:

Wykres giełdowy Wykres giełdowy:

Wykres giełdowy obliczający wielkości ma 2 osie wartości: jedną dla kolumn obliczających wielkość, a drugą dla notowań giełdowych. Wielkości możesz wprowadzać do wykresu Maks-Min-Zamknięcie lub wykresu Otwarcie-Maks-Min-Zamknięcie.


Wykres punktowy XY Wykres punktowy (XY):

Wykres bąbelkowy Wykres bąbelkowy:

Wykres radarowy Wykres radarowy:

Wykres powierzchniowy Wykres powierzchniowy:

Wykres stożkowy Wykresy stożkowe, cylindryczne i ostrosłupowe:
Są to odmiany wykresów słupkowych i kolumnowych z innym sposobem prezentacji danych.
Stożkowe, cylindryczne i ostrosłupowe znaczniki danych mogą wprowadzać atrakcyjne efekty 3-W do wykresów kolumnowych i słupkowych.
Wstęp Klawiszologia Funkcje Matematyka Baza danych Tabele przestawne Zamknij okno